Algemene Voorwaarden

Terms of Service (ToS) Maastricht Hosting

|| Versie: NL 2.7.1 (Januari 2020)

 

Voorwoord
Wij trachten onze algemene voorwaarden zo kort en duidelijk mogelijk te houden. Geen ellenlange juridische disclaimers, en verwijzingen naar paragrafen in wetboeken. Mocht u vragen hebben over onze Algemene Voorwaarden, of mocht u in het algemeen vragen hebben, dan zal onze klantenservice u graag van dienst zijn wanneer u in onze webshop een support ticket aanmaakt.

Als u een bestelling plaatst in onze webshop, en u heeft aangevinkt akkoord te zijn met onze Algemene Voorwaarden (Terms of Service) dan bevestigd u deze voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn met deze voorwaarden.

 

§1 Account Setup

Nadat u uw eerste bestelling geplaatst heeft word automatisch een webshop account aangemaakt. Hier vind u informatie over uw bestelhistorie, facturen, betalingen, enzovoorts.
1.1 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons van correcte informatie te voorzien zoals uw naam en adresgegevens. Ons opzettelijk voorzien van valse informatie zal door ons gezien worden als fraude, en zal resulteren in een onmiddelijke suspensie van uw account, en uw website word direct offline gehaald. Wanneer er ons inziens geen positieve uitkomst in de case bereikt word binnen 30 dagen na de suspensie, en wij van mening zijn dat er daadwerkelijk willens en wetens fraude is gepleegd dan zullen wij uw account onmiddelijk definitief verwijderen, alle diensten worden ontbonden, uw website blijft dan offline, al uw bestanden zullen van onze servers verwijderd worden, uw cPanel word opgeheven, en uw eventuele domeinnaam zal door ons verkocht worden. (zie ook §5 voor onze privacy statement omtrent uw persoonsgegevens)
1.2 Het is heel belangrijk dat uw e-mailadres juist is. Dit e-mailadres word namelijk gebruikt om u te benaderen met betrekking tot uw accountgegevens, facturen, herinneringen en dergelijke. Het e-mailadres kan nooit eindigen met een nieuw geregistreerde domeinnaam. Uw net geregistreerde domeinnaam is mogelijk nog niet actief, en u kunt hierop daarom nog geen e-mails ontvangen. Als u een ander e-mailadres gaat gebruiken, pas a.u.b. uw e-mailadres aan in uw webshop account.

 

 

§2 Transfers

Wij zullen onze klanten blijvend ondersteunen om cPanel accounts te verplaatsen naar en van onze servers (transfer). Soms is het niet mogelijk om uw cPanel met al uw bestanden naar onze servers te verplaatsen. Dit ligt aan de server instellingen van uw huidige webhost. In dit geval kunnen wij uw (website) bestanden manueel overzetten naar uw cPanel bij ons. Om dit te kunnen doen hebben we uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig van een FTP account die toegang heeft tot deze bestanden. Onze Support Desk kan u met al uw vragen van dienst zijn, en u volledig ondersteunen bij de transfer.

 

§3 Inhoud

3.1 De inhoud van uw website mag nooit in overtreding zijn met de wetgeving van onze server locaties: Nederland, Verenigde Staten, Groot Brittanië, Canada, en Australië. Het is niet toegestaan om copyrights en trademarks te overtreden. Beschermde content mag enkel en alleen gepubliceerd worden met volledige toestemming van de eigenaar.

3.2 Als u producten en/of diensten verkoopt op uw website, dan bent u zelf volledig veantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering ervan. Het niet leveren van producten en/of diensten na het ontvangen van een volledige betaling zal door ons behandeld worden als oplichting. De gevolgen hiervan zijn: wij zullen uw account definitief verwijderen, alle diensten worden ontbonden, uw website word offline gehaald, al uw bestanden zullen van onze servers verwijderd worden, uw cPanel word opgeheven, uw eventuele domeinnaam zal door ons verkocht worden, en wij zullen aangifte doen bij lokale authoriteiten en de Federal Bureau of Investigations (FBI) - Internet Fraud Department - Washington D.C. {/field office The Hague}

3.3 Wanneer u bestanden heeft geüpload op onze servers die in strijdt zijn met onze Algemene Voorwaarden (ToS) dan zullen wij u verzoeken deze bestanden te verwijderen. In sommige gevallen is het zeer dringend dat de bestanden verwijderd worden zoals bij schadelijke scripts en software, kinderporno, enzovoorts. In deze gevallen zullen wij zelf de bestanden onmiddelijk verwijderen en u hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Wij zullen tevens onderzoek doen naar deze bestanden en met name hoe deze op onze servers terecht gekomen zijn. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u zelf de bestanden op onze servers gezet heeft dan zullen wij uw account definitief verwijderen, alle diensten worden ontbonden, uw website word offline gehaald, al uw bestanden zullen van onze servers verwijderd worden, uw cPanel word opgeheven, uw eventuele domeinnaam zal door ons verkocht worden, en wij zullen aangifte doen bij lokale authoriteiten en in geval van kinderporno en oplichting ook de Federal Bureau of Investigations (FBI).

3.4 Het is niet toegestaan om schijfruimte van Webhosting, en Adult Hosting pakketten te gebruiken voor opslag van bestanden die niet gerelateerd zijn aan uw website. Hiervoor hebben we een Cloud Hosting pakket en VPS en Dedicated Servers.

3.5 De volgende inhoud is niet toegestaan op onze servers:

Pornografie (behalve natuurlijk bij onze Adult hosting pakketten, VPS, Dedicated Servers en Cloud Hosting)
   - dit geldt ook voor links naar zulke websites
Proxy Scripts/Anonymizers
File Share Software (Peer2Peer, Warez), Torrent Indexes en dergelijke websites
Websites die illegale inhoud aanbieden of promoten
Bruteforce Software/Scripts/Applicaties
Mail Bombers/Spam Scripts
File Dump/Mirror Scripts (zoals rapidshare)
Verkoop van narcotica (controlled substances act) en wapens die in Nederland verboden zijn
Hacker scripts en scripts die automatisch bestanden downloaden/uploaden zonder vooraf toestemming van bezoekers
Anonymous of Bulk Text Message Gateways
Crypto Miners

 

 

§4 Media Streams

Maastricht Hosting is niet verantwoordelijk voor de audio en video die door onze klanten gestreamd worden. Wanneer wij klachten ontvangen over illegale broadcasts dan zullen wij hier onderzoek naar doen. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de content die gestreamd word inderdaad ongelicenseerd of anderzijds illegaal is dan zullen wij de desbetreffende stream offline halen zolang de kwestie niet is opgelost. Wij zullen echter niet constant media streams gaan monitoren, gezien dit een inmens tijdrovende bezigheid is en er simpelweg de capaciteit voor ontbreekt. Wij beroepen ons op klachten van kijkers/luisteraars van streams.

 

 

§5 Privacy Statement

5.1 Alle door ons verzamelde en aan ons aangeboden persoonlijke informatie zal met stricte privacy behandeld worden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden tenzij wij van mening zijn dat er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden zoals oplichting. In deze gevallen zal informatie gedeeld worden met bevoegde authoriteiten. In geen enkel geval zullen wij persoonlijke informatie gebruiken op commerciële wijze, noch zullen wij uw informatie doorverkopen of openbaar maken. Wij zullen op geen enkele wijze reclameberichten aan u sturen.
5.2 De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in heel Europa ingegaan op 25 mei 2018. Vanzelfsprekend zullen wij ons aan de nieuwe verordening houden zoals deze dit voorschrijft. Alle gegevens die u aan ons opgeeft wanneer u zich in onze webshop registreerd alsook de gegevens die automatisch worden meegestuurd zoals uw IP-adres worden opgeslagen in een versleutelde en goed beveiligde database. Wij werken volgens de 'Privacy by design' methode waar we vooraf alleen de noodzakelijke informatie verzamelen (NAW) en deze informatie word dan automatisch opgeslagen en direct beveiligd. Een ieder die zich bij ons heeft geregistreerd heeft het recht op inzage van welke gegevens over deze persoon wij hebben verzameld. Al deze gegevens kunt u zelf terugvinden en eventueel aanpassen in uw account in onze webshop. Eventuele datalekken zullen wij direct melden, zowel bij de autoriteiten alsook prominent op onze website, en ook per e-mail contacteren wij de betrokkenen.
Wat doen wij met uw informatie? Uw informatie wordt bewaard zolang u klant bij ons bent. Uw IP-adres word opgeslagen om veiligheidsredenen. Zo kunnen wij mensen die misbruik maken meteen blokkeren, en kunnen wij ongeregeldheden sneller constateren zoals de locaties vanwaar er inlogt word op uw cPanel of account. Uw NAW-gegevens (Naam-Adres-Woonplaats) worden gebruikt om prijzen die u wint bij acties naar toe te sturen. Ook kunnen wij controleren op eventueel misbruik. Als er valse NAW gegevens verstrekt worden dan zullen de activiteiten van de betrokkene nauwlettend in de gaten gehouden worden, en kunnen wij heel snel ingrijpen bij misbruik.
Wie heeft toegang tot uw gegevens? Alleen bevoegde medewerkers van onze klantenservice en support team kunnen deze informatie inzien. Deze hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Derden zoals ook externe medewerkers (ZZP-ers), partners en gelieerde bedrijven hebben geen toegang tot deze gegevens. Opdrachten die wij namens klanten uitbesteden worden annoniem uitgegeven onder vermelding van enkel een klantnummer zodat wij weten welke opdracht voor welke klant is.
5.3 Wij geven geen persoonsgegevens of wachtwoorden aan wie dan ook, ook niet aan uzelf (de klant). Tenzij er een gerechtelijk bevel is voor het opvragen van informatie. Dit is uit veiligheidsoverwegingen en bescherming van uw privacy. Wij kunnen nooit met 100% zekerheid vaststellen dat wij daadwerkelijk met de juiste klant in contact staan als deze een verzoek tot informatie indient. Wij zullen enkel berichten om welke gegevens het gaat: zoals "...wij beschikken over uw NAW gegevens en IP-adres...", en nooit de daadwerkelijke gegevens zelf. Wachtwoorden geven wij ook nooit. Indien u uw wachtwoord vergeten bent kunt u deze zelf resetten met 'Wachtwoord vergeten...'. Daarbij kunnen wij ook geen wachtwoorden geven omdat deze gecodeerd zijn in beveiligde databases en deze niet zichtbaar zijn, ook niet voor ons.

 


§6 Criminaliteit

6.1 Wanneer er criminele activiteiten plaatsvinden op onze servers dan zal de veroorzaker zijn/haar account definitief verwijderd worden, alle diensten worden ontbonden, websites worden offline gehaald, bestanden zullen van onze servers verwijderd worden, cPanels worden opgeheven, eventuele domeinnamen zullen door ons verkocht worden, en wij zullen aangifte doen bij lokale authoriteiten en de Federal Bureau of Investigations (FBI). Alle rechten van de veroorzaker ten aanzien van zijn/haar acount en de door ons geleverde diensten komen direct te vervallen.
6.2 Bij bestellingen die gedaan worden vanuit niet Nederlandstalige landen, waarvan wij het vermoeden hebben dat onze producten en diensten gebruikt zullen worden voor oplichting/fraude, zullen wij per 1 februari 2019 geen geld meer storneren. Deze bestellingen worden wel behandeld als zijnde frauduleuze bestellingen met als gevolg: de beeïndiging van de services, offline halen van website of server, en opheffen cPanel of ander controle paneel.

 

 

§7 Wijzigingen Algemene Voorwaarden (ToS)

Maastricht Hosting behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze Algemene Voorwaarden - Terms of Service (ToS). In het geval de wijzigingen dermate groot zijn dat klanten hier hinder van kunnen ondervinden of anderzijds zelf actie moeten ondernemen om onze nieuwe Algemene Voorwaarden niet te schenden dan zullen wij dit naar de desbetreffende klanten communiceren. Dit zal minimaal 1 maand van te voren per e-mail gecommuniceerd worden.

© Copyright 2021 Maastricht Hosting. Alle rechten voorbehouden.